PODZIĘKOWANIA

26. 5. 2023

Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włożyli wysiłek w przygotowania i realizację Festiwalu PZKO 2023.

Dziękujemy Gimnastom, chórom MK PZKO oraz zaprzyjaźnionym zespołom chóralnym, zespołom folklorystycznym i kapelom, a także wokalistom za ich zaangażowanie w stworzenie wspaniałego programu artystycznego. Niezwykle cieszymy się z Waszego udziału.

Również składamy wyrazy wdzięczności Miejscowym Kołom PZKO za zapewnienie szerokiej oferty nie tylko  gastronomicznej. Wasza praca i zaangażowanie przyczyniły się do sukcesu imprezy, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni.

Nie możemy zapomnieć o wolontariuszach, którzy niezawodnie wspomagali przygotowania parku im. Adama Sikory do imprezy. Wasza pomoc była nieoceniona i przyczyniła się do sprawnego przebiegu Festiwalu. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i oddanie.

Chcielibyśmy również wyrazić nasze podziękowania dla sponsorów, darczyńców i reklamodawców, którzy wsparli Festiwal PZKO. 

Wreszcie, składamy szczególne podziękowania wszystkim uczestnikom Festiwalu PZKO. Wasza obecność i wkład w wydarzenie sprawiły, że było ono niezapomniane. Mamy nadzieję, że spotkamy się ponownie na kolejnych imprezach.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za Waszą pracę, zaangażowanie i wsparcie. Bez Was zorganizowanie Festiwalu PZKO nie byłoby możliwe.

 

Zarząd Główny PZKO

Top