PROGRAM FESTIWALU

PROGRAM FESTIWALU:

13:30    Inauguracja Festiwalu PZKO
              

14:00    Bez granic
             połączone chóry i soliści
               

14:30    U nas dóma przi muzyce
             zespoły folklorystyczne PZKO

16:00     GIMNAŚCI
              Artystyczny zespół gimnastyczny MK PZKO Wędrynia

16:30    Zaolzie gra polskie przeboje

18:00    Ampli Fire

20:30    Andrzej Piaseczny – koncert

22:00    CONTIBAND

 

Top