PROGRAM FESTIWALU

Werk Arena

13:00 Inauguracja Festiwalu PZKO

13:15 Biało-czerwony kraj - połączone chóry i soliści – dyrygent Aleksandra Zeman

13:30 Dziecięce zespoły taneczne

14:30 Z biegiem Olzy – program w wykonaniu zespołów tanecznych PZKO

16:30 Artystyczny zespół gimnastyczny „Gimnaści” MK PZKO Wędrynia

17:00 Olga Bończyk 

18:30 Zespół Pieśni i Tańca ŚLĄSK

21:00 LAKE MALAWI

Scena plenerowa

14:00 Finaliści XVI Festiwalu Piosenki Dziecięcej

16:30 Regionalne kapele ludowe

19:00 Ampli Fire 

20:00 BARTNICKY

22:00 iBand 

 

 

Top